Słowa kluczowe: Lokalizacja:

Wybierz województwo dla kategorii: 

technikum

 
Ostatnio dodane w kategorii: 

technikum

Technikum nr 29

ul. Ogrodowa 16
00-896 Warszawa
Technikum jest czteroletnią dzienną szkołą zawodową dla absolwentów gimnazjum. Po zakończeniu nauki uczeń uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły średniej i może podejść do egzaminu dojrz ...

TAB

ul. Przyrynek 9
00-219 Warszawa
W Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych mieści się Technikum Architektoniczno-Budowlane oraz Szkoła Policealna Nr 22. Szkoła kształci wysokiej jakości techników budownictwa, którzy mog ...

Technikum nr 12

Aleja Jana Pawła II
26/130 Częstochowa
Kierunki kształcenia: > Technik budownictwa > Technik architektury krajobrazu > Technik urządzeń sanitarnych > Technik informatyk > Technik drogownictwa > Technik urządzeń i systemów ...

Zespół szkół licealnych i ekonomicznych nr 1

ul. Stawki 10
00-193 Warszawa
"Wykształcenie jest tym, co pozostaje, gdy wszystko czego się nauczyliśmy zostało zapomniane" Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 ul. Stawki 10, 00-193 Warszawa tel. 22 831 1 ...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

ul. Astronautów 19
93-533 Łódź
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Łodzi rozpoczął działalność 1 sierpnia 1963 roku jako Technikum Ekonomiczne Nr 4. Początkowo siedzibą placówki był gmach Szkoły Podstawowej Nr 4 ...

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1

ul. Kapucyńska 2
31-111 Kraków
Szkoła funkcjonuje od 1882 r. w zabytkowym budynku w centrum Krakowa. Bardzo dobra lokalizacja szkoły ułatwia dojazd do niej ze wszystkich kierunków Krakowa. Szkoła posiada nowoczesną bazę dy ...

Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica

ul. Struga 16
45-073 Opole
Wszystko zaczyna się już w 1946 roku, w myśl słów Stanisława Staszica: "Uczcież się ludzie (...) Byście swe powinności wypełnić umieli Doskonalicie władze powszechnie rozumu Zbli ...

Technikum nr 1

ul. Drewnowska 171
91-008 Łódź
Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich imienia Władysława Grabskiego znajdujący się na ulicy Drewnowskiej 171 to szkoła z ponad 100-letnią tradycją. Tylko w naszej szkole cz ...

Technikum Kolejowe

ul. Ułanów 3
31-450 Kraków
Początki Technikum Kolejowego w Krakowie wiążą się z ul. Basztową 9. Po drugiej wojnie światowej pod tym adresem działało Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe Towarzystwa Szkoły Kupiecki ...

Zespół Szkół Chemicznych

ul. Łukasiewicza 3
85-821 Bydgoszcz
KIERUNKI KSZTAŁCENIA: Technikum Chemiczne Technikum Fototechniczne Technikum Poligraficzne Technikum Ochrony Środowiska Technikum Obsługi Turystycznej

Technikum nr 1

ul. Grunwaldzka 39
87-100 Toruń
Szkoła jako Zespół Szkół Ekonomicznych działa od 1975 roku i mieści się przy ulicy Grunwaldzkiej 39 w Toruniu. Obecnie do szkoły uczęszcza 617 uczniów - 461 dziewcząt i 156 chłopców, a z ...

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych

ul. Słonimska 47/1
15-029 Białystok
Mamy nadzieję, że nasi absolwenci przyznają Szkole chociaż skromny wkład w swoje sukcesy. Bo też mieli w niej możliwość rozwijania zainteresowań nie tylko na zajęciach lekcyjnych, ale równ ...

Technikum nr 12

ul. Dawida 9-11
50-527 Wrocław
KSZTAŁCIMY W ZAWODACH: * Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, * Technik eksploatacji portów i terminali, * Technik transportu kolejowego, * Technik Logistyk, * Technik Spedytor.

TTI

ul. Szosa Chełmińska 70
87-100 Toruń
Szkoła zlokalizowana jest w bardzo dobrym punkcie miasta, jest bezpieczna - zamknięta i monitorowana. Nauka odbywa się przed południem w mało licznych klasach. Zapewniamy dodatkowe zajęcia z prz ...

Technikum nr 2

ul. Kaliska 2a
62-300 Września
W skład Technikum nr 2 wchodzą następujące oddziały: - technik weterynarii,, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik obsługi turystycznej. ...

Technikum Zawodowe nr 1

ul. Antoniuk Fabryczny 1
15-762 Białystok
Technikum Zawodowe nr 1 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Kształci w zawodach: - technik organizacji reklamy - technik poligraf - technik agrobiznesu - tec ...

Technikum nr 3

ul. Koszarowa 12
62-300 Września
Technikum nr 3 kształci w zawodzie technik handlowiec oraz technik- kelner. Zajęcia w technikum handlowym odbywają się w pracowni symulacyjnej wyposażonej w sprzęt używany w firmie handlowej: k ...

Technikum Budowlano - Elektryczne

ul. Rzemieślnicza 6
62-800 Kalisz
W technikum budowlanym nauka trwa 4 lata. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia robót budowlanych, opracowania dokumentacji budowl ...

Technikum nr 3

ul. Długa 5
65-401 Zielona Góra
Technikum jest szkołą czteroletnią. System kształcenia odbywa się w dwóch obszarach: 1. kształcenie ogólne - kończące się egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuację nauki w szkoła ...

Technikum Budowy Fortepianów

ul. Rzemieślnicza 6
62-800 Kalisz
Technikum Budowy Fortepianów im.Gustawa Arnolda Fibigera w Kaliszu (1 TBF) To jedyna szkoła w Polsce a zarazem jedna z trzech, jakie istnieją w świecie. Pozostałe dwie szkoły mieszczą się w A ...

Technikum nr 5

ul. Botaniczna 58
65-392 Zielona Góra
Szkoła kształci w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik technologii żywności, technik cyfrowych procesów graficznych, fototechnik, technik procesów drukowania, technik procesów introli ...

Technikum nr 7

ul. Wąska 13
62-800 Kalisz
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Kaliszu masz jedyną możliwość kształcić się w popularnym i poszukiwanym na rynku pracy zawodzie fryzjera na poziomie technikum. Kierunek ten przygotu ...

Technikum nr 2

ul. Staszica 2
65-175 Zielona Góra
Technikum jest szkołą czteroletnią, w której uczniowie w czasie swojej edukacji zdobywają kwalifikacje zawodowe technika oraz realizują program kształcenia na poziomie liceum ogólnokształcąc ...

Technikum nr 6

ul. Wodna 11-13
62-800 Kalisz
Absolwentom szkół gimnazjalnych proponujemy naukę w zawodach:: - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik hotelarstwa - kelner - technik obsługi turystycznej

Technikum nr 7

ul. Czajkowskiego 49
38-400 Krosno
Nasza placówka posiada sale wykładowe z nowoczesnym sprzętem audiowizualnym, pracownie komputerowe, specjalistyczne pracownie dydaktyczne, bibliotekę szkolną wraz z czytelnią i multimedialnym ce ...

Technikum nr 4

ul. Częstochowska 99
62-800 Kalisz
Technikum nr 4 im.ks.Józefa Sieradzanaw Kaliszu kształci w następujących zawodach: - technik mechanik-obróbka skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie - technik elektronik - technik ...

Technikum nr 1

ul. Podkarpacka 16
38-400 Krosno
TECHNIKUM NR 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie to jedna ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie. Kandydatom proponujemy wybór jednego ...

Technikum nr 2

ul. Legionów 6
62-800 Kalisz
4-letni cykl nauczania na podbudowie szkoły gimnazjalnej. CELE KSZTAŁCENIA Zapotrzebowanie na zawód ekonomisty wynika ze zmian dokonujących się w naszej gospodarce oraz wejściem w struktury Un ...

Technikum nr 4

ul. Wrocławska 65A
65-218 Zielona Góra
Wszystkie planowane szkoły będą realizowały program rozszerzone nauki języka obcego oraz technologii informacyjnej. Nauka trwa 4 lata. Kończy się maturą oraz uzyskaniem certyfikatu technika. ...

Technikum nr 3

ul. Zamoyskiego 62
22-400 Zamość
W ZSP Nr 3 mieści się Technikum Nr 3 kształci uczniów w zawodach: technik informatyk, technik elektryk i technik elektronik. Szkoła mieści się w dużym, nowoczesnym budynku. Dysponujemy dwiema ...

Technikum nr 3

ul. Tysiąclecia 5
38-400 Krosno
Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 „Mechanik” im. Stanisława Staszica w Krośnie - to szkoła zawodowa sięgająca swoją tradycją do 1892 r. Od wielu lat kształcimy na wy ...

Technikum nr 1

ul. Botaniczna 50
65-392 Zielona Góra
BUDOWLANKA to jedna z najlepszych szkół technicznych w Zielonej Górze. Nasi uczniowie startują z powodzeniem w olimpiadach przedmiotowych i konkursach tematycznych. Prawie wszyscy absolwenci pod ...

Technikum Zawodowe nr 2

ul. Hoża 6
71-699 Szczecin
Czteroletnie technikum kształci w zawodach: * technik mechatronik, * technik mechanik, * technik informatyk. Szkoła zapewnia przygotowanie ogólnokształcące umożliwiające uzyskanie świadect ...

Technikum Zawodowe nr 1

ul. Unisławy 32/33
71-402 Szczecin
Atrakcyjne kierunki kształcenia zawodowego odpowiadają zapotrzebowaniom rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna i bogato wyposażone gabinety przedmiot ...

Technikum nr 5

ul. Szczebrzeska 102
22-400 Zamość
Technikum jest 4-letnią szkołą zawodową na podbudowie gimnazjum. Przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskania dyplomu. Kszta ...

Technikum nr 1

ul. Wojska Polskiego 1
62-300 Września
Technikum to szkoła czteroletnia. Przygotowuje - jak każda inna szkoła ponadgimnazjalna - do matury, ale posiada jeszcze jeden atut: daje konkretny zawód. W przyszłości możesz studiować wszyst ...

Technikum nr 2

ul. ks. St. Szpetnara 9
38-400 Krosno
Technikum Nr 2 w Krośnie oferuje kształcenie w zawodach: • technik usług fryzjerskich, • technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy ...

Technikum nr 2

ul. Szczebrzeska 41
22-400 Zamość
Technikum to czteroletnia szkoła, która w swoim cyklu kształcenia przygotowuje absolwentów dla różnych dziedzin życia gospodarczego, administracji państwowej oraz do własnej działalności go ...

Technikum nr 3

ul. 3 Maja 18
62-800 Kalisz
Technikum nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych to szkoła o 4-letnim cyklu kształcenia. Przygotowuje do egzaminu maturalnego umożliwiającego dalsze kształcenie na wyższych uczelniach lub w szkoł ...

Technikum nr 5

ul. Antoniuk Fabryczny 40
15-741 Białystok
Technikum Zawodowe Nr 5 wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5. Kształcimy w zawodzie TECHNIK BUDOWNICTWA. Podstawowy cel kształcenia to przygotowanie absolwenta do: * wykonywania okre ...

Technikum Budowlano - Drzewne

ul. Raszyńska 48
60-135 Poznań
Technikum Budowlano-Drzewne ma swoją historię i tradycje od ponad 50 lat – od 1956 roku. Mając różne nazwy – Szkoła Rzemiosł Budowlanych, Technikum Budowlane i Technikum Technologii Drewna, ...

Technikum nr 3

ul. Zamoyskiego 62
22-400 Zamość
W ZSP Nr 3 mieści się Technikum Nr 3 kształci uczniów w zawodach: technik informatyk, technik elektryk i technik elektronik. Szkoła mieści się w dużym, nowoczesnym budynku. Dysponujemy dwiema ...

Technikum nr 1

al. Wojska Polskiego 17
10-224 Olsztyn
Szkoła na podbudowie gimnazjum. Kształci w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Uczeń zdobywa cenne umiejętności zawodowe i prawo jazdy kat.B.

Technikum nr 3

al. Marsz. J. Piłsudskiego 61
10-499 Olsztyn
Szkoła kształci w zawodach: technik elektryk, technik mechanik, nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Praktyczna nauka zawodu o ...

Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego

ul. Portowa 21
70-833 Szczecin
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego kształci w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa domowego. Lubisz przygotowywać różnorodne potrawy i napoje? Zwracasz uwagę na sposób podania? Ma ...

Technikum Hotelarskie

ul. Gen. J. Sowińskiego 3
70-236 Szczecin
TECHNIKUM HOTELARSKIE to jedna ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie. Jest to szkoła z bogatymi tradycjami łącząca doświadczenie z nowoczesności ...

Technikum Zawodowe nr 3

ul. Świętojańska 1
15-082 Białystok
Specjalistyczne moduły programowe z zakresu mechaniki lotniczej, eksploatacji systemów i urządzeń lotniczych, programowania obrabiarek, stylizacji i koloryzacji fryzur oraz usługi SPA (tj. zabieg ...

Technikum Mechaniczne

ul. Broniewskiego 14
15-959 Białystok
Technikum Mechaniczne jest szkołą wchodzącą w skład ZSM CKP Nr2 im. Św Józefa. Kształcimy młodzież w zawodach: > technik mechanik > technik mechatronik > technik pojazdów samochodowych ...

Technikum Kolejowe

ul. Kusocińskiego 3
70-237 Szczecin
Nauka na wszystkich kierunkach trwa 4 lata. Szkoła zapewnia swoim uczniom warsztaty na miejscu oraz kierunki kształcenia rozwijające zainteresowania uczniów, nowatorską realizację zajęć z wyko ...

Technikum Architektury Krajobrazu

ul. Grunwaldzka 152
60-309 Poznań
Szkoła 4 letnia o dziennym trybie nauczania, po gimnazjum. Naszych absolwentów można spotkać w firmach w całej Europie. Szkoła potrafi sprostać oczekiwaniom XXI wieku. Współpracujemy z najlep ...

Technikum Mechaniczne

ul. Świerkowa 8
61-472 Poznań
ZSM im. KEN to szkoła, w której staramy się łączyć wieloletnią tradycję z nowoczesną ofertą edukacyjną. Proponowane przez nas kierunki kształcenia wychodzą naprzeciw wymaganiom współcze ...

Technikum Zawodowe nr 4

ul. 3 Maja 1a
70-214 Szczecin
4 letnie Technikum Zawodowe nr 4 kształci w następujących zawodach: - technik ekonomista - technik logistyk - technik hotelarstwa - technik obsługi turystycznej - technik organizacji reklamy ...

Technikum Zawodowe nr 9

ul. Stołeczna 21
15-879 Białystok
Technikum zawodowe stwarza możliwość uzyskania wykształcenia średniego, a przede wszystkim tytułu technika w danym zawodzie lub specjalności. Nasza szkoła dzięki bogatej bazie sprzętowej i s ...

Technikum Zawodowe nr 7

ul. Ks. St. Suchowolca 26
15-566 Białystok
Szkoła powstała w 1947 r. Nauka trwa cztery lata. Szkoła kształci w nowych atrakcyjnych zawodach takich jak: technik archtektury krajobrazu, technik ekonomista, technik informatyk, technik hotelar ...

Technikum nr 8

ul. Kołobrzeska 29,
10-431 Olsztyn
Technikum Nr 8 proponuje Wam naukę w klasach o specjalnościach technik analityk i technik ochrony środowiska. Edukacja trwa 4 lata i kończy się maturą. Aby uzyskać tytuł technika, absolwent mu ...

Technikum Handlowe

ul. Sowińskiego 1
70-236 Szczecin
Technikum Handlowe w Zespole Szkół Nr 3: - posiada nowoczesną bazę dydaktyczną: przedsiębiorstwo symulacyjne, 4 nowoczesne pracownie informatyczne, stały dostęp do Internetu, kafejkę interne ...

Technikum nr 1

ul. Łukasińskiego 8
22-400 Zamość
Technikum kształci pracowników średniego szczebla kierowniczego dla różnych dziedzin życia gospodarczego, administracji państwowej oraz działalności gospodarczej. Program kształcenia obejmuj ...

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3

ul. Podkomorska 49
60-326 Poznań
Szkoła kształci w zawodzie kucharz małej gastronomii w 2-letnim cyklu nauczania. Wokalno-muzyczne, chemiczne, miłośników współczesnej historii, geograficzne, logicznego myślenia, języka fran ...

Technikum Elektryczne

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14
15-111 Białystok
Szkoła wyposażona jest w specjalistyczne laboratoria elektryczne, elektroniczne, mikroprocesorowe i mikrokomputerowe, maszyn i napędu elektrycznego, energoelektroniki, automatyki, teleinformatyczne ...

Technikum Ekonomiczne nr 1

ul. Sowińskiego 1
70-236 Szczecin
Technikum Ekonomiczne Nr 1 w Zespole Szkół Nr 3: - posiada nowoczesną bazę dydaktyczną: przedsiębiorstwo symulacyjne, 4 nowoczesne pracownie informatyczne, specjalistyczne pracownie zawodowe, s ...

Technikum Budowlane

ul. Rybaki 17
61-883 Poznań
Technikum Budowlane jest szkołą o prawie 100-letniej tradycji, łączącą skutecznie tradycję z nowoczesnością. W grudniu 2007 szkoła otrzymała zaszczytne imię gen. Władysława Andersa, któ ...

Twoja Szkoła

ul. Szczecińska 36
76-200 Słupsk
LO Twoja Szkoła jest ogólnopolską siecią szkół dla dorosłych. Nasze Szkoły znajdują się w 68 miastach na terenie całego kraju. Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu placówek oświa ...
 
Zobacz także:
 
Polecamy:
 
Dodaj firmę za darmo | Kontakt
firmy-opinie.pl 2011-2015 - Bezpłatny katalog firm | Darmowa reklama | Dodaj swoją firmę za darmo !

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!